Kjørebok

Elektronisk kjørebok sparer både tid og irritasjon. Alle kjøreturer registreres automatisk i systemet med adresse, antall kjørte km og tid per kjøretur. Alle rapporter er i overensstemmelse med statens regler og du kan skille på privat og jobbkjøring.

Flåtestyring

Med flåtestyring får du en oversikt over hvor dine enheter er plassert i forhold til en gitt oppgave. Du får også oversikt over hvor den enkelte befinner seg i forhold til en gitt oppgave. Dette gjør det lettere å planlegge når og til hvem en oppgave skal videresendes. La dine medarbeidere velge den korteste veien til en oppgave.

Repeterende serviceoppdrag

Modulen gjør det mulig å definere oppgaver som for eksempel serviceavtaler eller løpende vedlikehold som skal gjentas over tid på en enkelt og oversiktlig måte. For å gjøre det så enkelt som mulig å opprette nye repeterende serviceoppdrag inkluderer modulen muligheten til å definere oppgavemaler/skjema.