Flåtestyring

Med flåtestyring får du en oversikt over hvor dine enheter er plassert i forhold til en gitt oppgave. Du får også oversikt over hvor hver enkelt befinner seg i forhold til en gitt oppgave. Dette gjør det lettere å planlegge når og til hvem en oppgave skal videresendes. La dine medarbeidere velge den korteste veien til en oppgave.

Det er også mulig å få tilgang, via en ekstern link, til diverse analyseverktøy for å driftsoptimalisere egen bilpark.