Kjørebok

Elektronisk kjørebok sparer både tid og irritasjon. Alle kjøreturer registreres automatisk i systemet med adresse, antall kjørte km og tid per kjøretur. Alle rapporter er i overensstemmelse med statens regler og du kan skille på privat og jobbkjøring.

Mer informasjon om elektronisk kjørebok

Les mer her