Modulen gjør det mulig å sende SMS og E-post automatisk fra systemet. Det kan f.eks. være en SMS til en teknikker angående et hastoppdrag eller en PDF til kunden etter at jobben er sluttført.