Repeterende serviceoppdrag

Modulen gjør det mulig å definere oppgaver som for eksempel serviceavtaler eller løpende vedlikehold som skal gjentas over tid på en enkelt og oversiktlig måte. For å gjøre det så enkelt som mulig å opprette nye repeterende serviceoppdrag, inkluderer modulen muligheten til å definere oppgavemaler/skjema.