Smartday Planner

Effektiviser planleggingen å få en raskt og enkel oversikt over medarbeidere og ressurser.

Smartday Planner er et grafisk planleggingsverktøy som gir et raskt og oversiktlig bilde over planlagte, igangsatte og avsluttete arbeidsoppgaver. Medarbeiderne på kontoret får oversikt slik at de kan planlegge mer effektivt. De får tilgang på viktig informasjon på de enkelte oppgaver samt at de bruker mindre tid på administrasjon og papirarbeid

Fordeler:

  • God oversikt over oppgaver
  • Oppdateres automatisk i sanntid
  • Se varer og tidsforbruk
  • Bedre utnyttelse av ressurser
  • Prioriter hver enkelt medarbeiders oppgave og flytt oppgavene ved dra og slipp funksjonalitet
  • Få raskt status på oppgaven ved hjelp av fargerkoder
Prøv Smartday gratis