Status

Vi opplever i øyeblikket ingen driftsforstyrrelser

Mobilt nettverk

Det kan til tider forekomme forstyrrelser på det mobile nettverket. Aktuell driftsinformasjon finner du her:

Telenor