• magne  10. april 2018

  app_icon Kjørebok integrert i Smartday

  I løpet av uke 15 lanserer vi kjørebok integrert i Smartday. GSGroup sin kjørebok kan nå benyttes sammen med Smartday. Dette gir brukerene nye muligheter:

  • Bruke turer som grunnlag for å fakturere kunden for kjøretid og kjørelengde
  • Administrere sine turer i kjøreboken rett fra appen
   • Slå sammen turer
   • Oppdater formålet med turen
   • Angi type kjøring (Privat eller jobb)
   • Se turens start og stopp på kartet

   

  Liste med turer

  Alle turer man har kjørt vises.
  Turer med formål er markert med grønt.

  Slå sammen turer

  Hvis korte stopp har delt opp turen kan
  den slås sammen til en tur.

  Link tur til oppgave

  For å benytte turen til fakturering
  klikker man på bilen i ved søkefeltet.

  Så velger man type kostnad for turen.
  Verdiene kan redigeres hvis nødvendig.

  Informasjon om turen

  Her kan man se start og stopp på kartet
  og all informasjon om turen.
  Formål og type kjøring kan endres.

   

  Den nye løsningen er en modul som kan aktiveres hvis du har kjørebok fra GSGroup AS.

   

  app_icon Forbedringer og feilrettelser

  Som alltid har vi gjort en rekke forbedringer og feilrettelser i den nye versjonen. Denne gangen har vi hatt fokus på begreper og tekster som benyttes i Smartday slik at det skal være enda tydeligere for brukerne hvordan man skal bruke Smartday. Flere forbedringer på dette området vil komme i neste versjon også. I tillegg er det gjort forbedringer i flere av våre integrasjoner.

   

  Vi håper dere får glede av den nye versjonen.

  Vennlig hilsen
  Hele Smartday Teamet