• admin  25. november 2016

  Dette er den nyeste kartversjonen for kunder med flåtestyring (gjeldende fra nov. 2016). Kartløsningen erstatter tidligere versjon.

  I første omgang har vi fokusert på å kopiere de funksjoner vi allerede har, men med en moderne tilgang og betydlig færre klikk! La oss se nærmere på de primære funksjoner i den nye kartløsningen.

   

  planner Hvor er brukerne og hva gjør de?

  Grunnleggende består kartet av to deler. Selve kartet og et menypanel på venstre side.

  Når kartet startes for første gang, vises alle biler og menypanelet er minimert. Ved å trykke på «brukere» øverst til venstre får man en samlet liste over disse. På samme måte kan brukerlisten minimeres dersom man ønsker å se kartet i full størrelse.

   

  mapuseroverview

  En rask måte å finne en person på, er å velge direkte fra listen. Da kan man zoome kartet inn på vedkommende.

  Bildene på kartet indikerer en rekke nyttig informasjon. I eksempelet under så har «Claus Holm» parkert [P] og den grå rammen indikerer at han ikke har en aktiv oppgave.

  carparked

  Frank er for tiden ute å kjører og har har derfor ingen [P] tilknyttet ikonet, samtidig er rammen er gul, hvilket indikerer at han har en aktivert oppgave.

  caractive

  Biler som er tett på hverandre blir automatisk gruppert og ikonet indikerer hvor mange som er i gruppen.

  mapgrouped

  planner  Kjørehistorikk inkl. oppgaver

  Ved å klikke på en bil i kartet kommer du direkte til kjørehistorikken til dags dato. På venstre side finner du en kalender og her kan du velge tidsperiode.

  Under kalenderen vises så turene for den valgte dagen, samtidig som disse vises på kartet. Utover turene vises også oppgavene som er knyttet til den gjeldende dag, med de velkjente statusfarger.

  mapshowroutebig

  Velger du en spesifikk tur i listen, blir denne fremhevet som i eksempelet over. Til slutt er det mulig å få samme tur i rapportform ved å velge   2016-11-25-04-45-22-pm ikonet øverst til venstre.

  planner Vis oppgave på kartet (finn nærmeste bruker)

  Fra Smartday Planner kan man raskt vise en oppgaves lokasjon på kartet. Høyreklikk på en oppgave og velg «Vis i kart». I detaljoversikten vises en kort oppsummering av oppgaven og man kan se de brukerne som er nærmest oppgaven. Velger du en bruker i listen viser kartet veien til oppgaven, som vist under.

  mapfindnearest

  planner Vis flere oppgaver på kartet (fra søkeresultat)

  Har du bruk for å få en oversikt over flere oppgave? Benytt den normale søkefunksjonen og finn frem oppgavene. Nederst i søkevinduet finner du funksjonen 2016-11-25-04-44-05-pm.

  Kartet vil heretter vise alle oppgaver som har en gyldig adresse på kartet. Detaljlisten til venstre gjør det mulig å zoome til en spesifik oppgave. Er det flere oppgaver på samme sted, vil disse grupperes som vist i eksemplet under.

  maporders

  planner Hvem har tilgang til kartet?

  Som ved vår gamle kartfunksjon er det fremdeles mulig å begrense tilgangen til kartet pr. brukergruppe. Under Rettigheter for Planen kan kartfunksjonen slås av og på. Utover dette er det mulig å begrense tilgangen til historikken (både for turer og oppgaver i kartet).

  mapadmin