• admin  4. august 2017

   

  Vi har i løpet av sommeren jobbet med en større oppdatering av Smartday Touch.

  app_icon Lønnsgrunnlag

  Under menypunktet  har vi i løpet av sommeren virkelig tenkt nytt. Borte er den gamle listen! I stedet har vi laget en mer oversiktlig kalender som pr. i dag gir en oppsummering av registrert tid samt status for dagen.

  Med et enkelt swipe kan man skifte mellom månedene hvis man skal lengre tilbake i tid.

  Dager som er avsluttet og godkjent vil vises som grønne på følgende måte:  . Dager som ikke er godkjente vil fremkomme meget tydelig med rødt som denne: 
  Vil du vite mer om hva som har skjedd på den gjeldende dag, er det bare å klikke på dagen (se neste punkt om dagseddel).

  Nederst i bildet kan man enkelt se summen av både timer  og tillegg for hele måneden.

  Hva med 14-dagers lønninger? Vi har en løsning for dette også. I øverste høyre hjørne kan du velge  . Herfra kan du velge en 14-dagers periode eller fritt velge en hvilken som helst annen periode. Velg «Vis Rapport» eller «Email Rapport» alt etter hva du syntes er enklest.

   

   app_icon Dagseddel

  Dagseddelen er en av de mest brukte deler av Touch-løsningen. I løpet av tiden har vi fått en rekke gode tilbakemeldinger fra dere rundt hvordan den kan gjøres mer brukervennlig og oversiktlig.

  Alle disse tilbakemeldingene er nå samlet i det nye designet:

   

   

  • Gruppert pr. oppgave med mer info pr. oppgave
  • Enkelt å komme inn på oppgaven (tidligere > nå et stort (i) ikon)
  • Viser også avsluttede oppgaver hvor det ikke er registrert tid
  • Viser både tid og tillegg (inkl. total sum)
  • Godkjenn dag, advarer hvis det er registrert tid på andre dager (godkjenner alle dager med en gang)