• admin  13. juni 2016

  Info: Vi er nå klar med oppdatering av Smartday Touch.

  Flere mindre forbedringer utgjør mesteparten av denne releasen.

  app_icon Bestem medarbeider / avdeling ved «Fortsett oppgave»

  Vi har lagt til mulighet for å velge en annen medarbeider/avdeling, når en oppgave skal «Fortesette». På denne måten kan dere hurtig sende oppgaven videre til en annen medarbeider, som skal jobbe videre på saken eller avslutte denne. Oppgaver som sendes videre får status som «Aktivert», dvs. at de blir synlige i mottagers kalender, men må fremdeles aksepteres (dette gir også planleggeren mulighet for å gjøre endringer).

   Hastighetsforbedrelser i Smartday Planner

  Vi har forbedret hastigheten i Planner. Dette gjelder spesielt for «Kundesøk», som nå er raskere enn noen gang tidligere. Utover dette er oppstartstiden og «Rediger oppgave» også forbedret. I det store og hele vil dere nå oppleve av Planner er mer responsiv å arbeide med.

   Stamdata rettigheter, nå også i Smartday Planner

  Den samme rettighetstyring som vi har hatt i Smartday Touch er nå også tilgjengelig i Smartday Planner. F.eks. kan dere nå bestemme om en planlegger skal kunne opprette nye kunder, eller kun benytte de eksisterende.

  2016-02-25 04.59.02 pm