Filarkiv

Med Smartday Filarkiv er det mulig å legge ved alle slags filer til en oppgave i Smartday-systemet. Filene kan enkelt legges ved fra oppgavebilde. Dette gjelder både fra Smartday Planner og Smartday Time. Med denne modulen blir det mulig å legge til bilder på oppgavene. En teknikker kan dokumentere sitt arbeid med før og etter bilder som knyttes til oppgaven for dokumentasjon og historikk.


Med som standard i Smartday Planner og Touch