Få styr på servicebilene og gjør planlegningen presis og effektiv

Med Smartday Flåtestyring kan medarbeidere på kontoret følge servicebilenes aktuelle lokasjon direkte i Smartday Planner. Det gir et oppdatert overblikk i sanntid og muliggjør bedre planlegging. Samtidig kan kontoret gi kunden presise beskjeder, om hvor den enkelte medarbeider er og forventet ankomsttidspunkt til kunden.

Smartday Flåtestyring er en integrert del av Smartday Planner. Det betyr, at avdelinger og servicebiler på kartet er oppdelt på samme måte som i Planner, og at de velkjente farger for ordrestatus vises direkte på kartets biler og ordrer.

Trenger du å bruke en medarbeider til en hasteoppgave? Ved hjep av ”finn nærmeste” funksjonen beregner systemet den nærmeste medarbeider basert på ruteplanlegning.

Resultater med Smartday Flåtestyring

- Mindre tid på veien
Bedre planlegging giver mindre tid på veien – tid som kan brukes hos kundene.
- Bedre kundeservice
Gi presise svar når kunden ringer for å høre, hvor medarideren blir av.
- Dokumentasjon
Aksepterer ikke kunden timeforbruket på fakturaen, kan dokumentasjon for utført arbeid med adresser og tidspunkter fremvises

Historikk

Historikk funksjonen gir det hele og fulle overblikk ved å vise medarbeiderens turer inkludert utførte ordrer, oppdelt på dager. Historikken kan også printes i rapportform.

Funksjoner i Smartday Flåtestyring

OPPDATERT OVERSIKT
Microsoft Bing Maps gir et hurtigt og enkelt overblikk over deres servicebiler direkte i Smartday Planner.
 ORDRESTATUS
Medarbeiderens aktuelle ordrestatus er alltid synlig ut fra bilens farge på Smartday Flåtestyring.

 HISTORIKK
Få en detaljert visning av en kjørt rute på et gitt tidspunkt, samt dokumentasjon for når medarbeideren har vært hos kunden.

 KJØRERAPPORT
Skriv ut kjørerapporter for medarbeidere. Viser summert pr dag, antall ordrer, turer, kjørte kilometer og tid.

 FINN NÆRMESTE MEDARBEIDER
Finn den nærmeste ledige mmedarbeider til en ordre.

 FINN NÆRMESTE ORDRE
Finn den nærmeste ledige ordre til en medarbeider.

 STORSKJERMSVISNING
Hurtig adgang til automatisk oppdatert storskjermsvisning, slik at alle på kontoret kan følge med.

Smartday leverer både GPS-boks og SIM-kort og data-trafikk avregnes til en fast månedlig ytelse.
Smartday Flåtestyring kjøpes som en selvstendig modul tilknyttet et antall brukerlisenser svarende til antallet av medarbeidere/servicebiler i felt. Antall  brukerlisenser kan løpende tilpasses.