Godkjennelse av dagen

Brukeren i felt får mulighet til å sjekke sine registrerte timer før han/hun godkjenner og sender de samlede tidsforbruk og oppgaver tilbake til kontoret. For hver oppgave kan man se hvor mange timer som er registrert fordelt på normaltimer og tillegg. Brukeren kan endre antall timer, tilføre nye eller slette registreringer slik at det passer med den tiden han/hun var på jobb.