Godkjenning for prosjektansvarlig

Modulen gir en prosjektansvarlig mulighet til å avstemme timer og materialforbruk på en oppgave før det sendes videre til et baksystem (ERP etc.). Man kan rette i både antall og pris eller fjerne linjer som ikke er godkjent. Denne modulen blir ofte benytte sammen med Smartday Time.