Rapporter

Modulen gir tilgang til noen forhåndsdefinerte rapporter i Smartday Planner og Smartday Touch. Det er mulig å legge ved en faktura eller en sjekkliste til en ordre. Hvis modulen Påminnelse også er aktivert kan man legge til rapporter i e-post påminnelsene. Dette kan for eksempel være at en faktura automatisk sendes til kunden så snart en oppgave er avsluttet.


Med som standard i Smartday Planner og Touch