Definer oppgaver som skal gjenta seg over tid

Har du oppgaver som gjentar seg, som f.eks. serviceavtaler eller løpende vedlikehold, så er modulen "gjentagende serivce" modulen for deg.

Opprettes på steder eller serviceenheter

Gjentagende service kan opprettes på steder eller på serviceenheter. For å gjøre det så enkelt som mulig å opprette nye gjentagende servicer, inkluderer modulen muligheten for å opprette fast definerte oppgavemaler. Disse inneholder alle felter som kan utfylles på en vanlig oppgave samt oppgavelinjer. Således kan man f.eks. definere, at en oppgave alltid skal opprettes på et spesifikt tidspunkt og til en spesifik avdeling. Utover dette kan det tilføyes fast forbruk av linjer, så de ikke glemmes når oppgaven skal utføres.

Maler kan ytterligere kategoriseres, slik at de er enklere å finne når de skal brukes.

Historikk, gjør det på samme måte enkelt å se hvilke oppgaver som har blitt opprettet på bakgrunn av gjentagende service fremfor opprettet manuelt.
Har et sted eller servicenhet tilknyttet gjentagende service, vil dette også alltid være markert ved ordreopprettelse, så det er enkelt for en planlegger å vurdere om et utkall skal planlegges i forbindelse med en service.