Serviceenheter

Man kan definere hvilken enhet det skal gjøres service på i stedet for å kun angi hvilken adresse man skal til. Serviceenheter gir også mulighet for å beskrive enheten i detaljer med serienummer, forbruk, installasjondato og i hvilken periode enheten skal ha service. Ved at arbeidet blir delt opp på serviceenheter i stedet for på adresser får man en bedre og mer presis historikk. Det kan være enklere å finne en løsning når man ser hva som er gjort på en enhet tidligere .