Våre kunder er våre beste referanser

Våre løsninger gir våre kunder og våre kunders kunder verdiøkning. På denne siden har vi samlet et utvalg av våre referanser. Se film eller les kundecasene her.

Hvis du er interessert i mer informasjon om en spesifikk referanse er det bare å ta kontakt med oss.

NC Nielsen A/S

NC Nielsen A/S er Danmarks største leverandør av gaffeltrucks, terminaltraktorer og intern transportmateriell. Søsterselskapet Scantruck A/S er blant Danmarks ledende forhandlere innenfor entreprenørmateriell samt beslektede bransjer.

For mye ressurser ble brukt til å håndtere papirbaserte servicerapporter som ble fylt ut for hånd og sendt med post til kontoret. Der ble de tastet inn manuelt før fakturering. Samtidig var det et behov for å effektivisere planleggingsprosessen på kontoret.

 

ncnielsenlogo

"Vi ville eliminere unødvendig dobbeltarbeid"
Ole H. Pirchert, Lager- og Servicesjef, NC Nielsen A/S

Mortalin

Mortalin er en landsdekkende servicebedrift innen forebygging og bekjempelse av skadedyr samt tilsynskontroll av næringsmidler. Bedriften har 75 serviceteknikere fordelt på 7 avdelinger og de har mer enn 5 000 kunder.

Stigende krav til dokumentasjon, både fra myndigheter og kunder ga store administrative utfordringer. Medarbeiderne på kontoret og i fleten hadde store bunker med papirrapporter og brukte mye tid til å fordele, skrive, behandle og arkivere rapportene.

 

mortalin-logo

"Velg en fremtidsrettet løsning og en leverandør med erfaring"
Anders Kildemoes, Adm. Direktør, Mortalin

Guldager

Guldager er en dansk familieeid bedrift med 60 medarbeidere som jobber med vannresing. Guldager tilbyr alle former for vannbehandling til bruksvann, prosessvann i industri og off-shore samt service.

Behov for fornyelse av IT- infrastruktur i forbindelse med en organisasjonsendring fikk Guldager til å inngå et samarbeid med WPA mobile (det gamle navnet på Smartday) om nye verktøy til service og lagerstyring. Fokus var på registrering av tid og sted for feltarbeiderne samt dokumentasjon. Dette kom også Guldagers kunder til gode.

 

"I dag svarer og løser vårt kundesenter 9 av 10 henvendelser direkte."
Henrik Jacobsen, Salgs- og Servicesjef, Guldager

Dansk Kabel TV

Dansk Kabel TV jobber mot antenne-, bolig-, grunneierforeninger, kommuner og regioner med rådgivning, etablering, renovering, programleveranse og service av antenneanlegg. Dessuten leverer Dansk Kabel TV bredbånd og telefoni til foreningens medlegger.

Dansk Kabel TV implementerte WPA mobile (det gamle navnet på Smartday) for å få en bedre oversikt over deres serviceteknikere og en bedre arbeidsflyt ved å fjerne manuelle prosesser og papir.

Se filmen her…

Dansk kabel TV

"Vi har samme arbeidsrutiner i hele landet, og vi får fakturert kundene raskere."
Henrik Dudek, Adm. Direktør, Dansk Kabel TV